Representant de Servei al Client

Becari , Remot

Responsabilitats

  • Seguiu els procediments, directrius i polítiques de comunicació
  • Complir els objectius de vendes de l’equip de servei personal / client i les quotes de gestió de trucades
  • Tractar les queixes dels clients, proporcionar solucions i alternatives adequades dins dels terminis; Feu un seguiment per garantir la resolució Mantingueu registres de les interaccions dels clients, processeu els comptes dels clients i arxiveu documents
  • Gestioneu grans quantitats de trucades entrants
  • Genereu oportunitats de venda

Requisits

  • Historial de superació de la quota
  • Experiència d’assistència al client demostrada o experiència com a representant del servei al client
  • Conèixer els sistemes i pràctiques de CRM
  • Fortes habilitats de maneig de contactes telefònics i escolta activa
  • Orientació al client i capacitat d’adaptació / resposta a diferents tipus de personatges