Πλατφόρμα Kaana: Χαρακτηριστικά ασφάλειας και ακεραιότητας

Θέλουμε Πλατφόρμα Kaana να είμαστε ένα ασφαλές μέρος για σύνδεση με άτομα, συνεπώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την ορατότητα ενός επαληθευμένου σήματος για να διευκολύνουμε τον εντοπισμό αναρτήσεων και σχολίων από αυθεντικές σελίδες και προφίλ.

Ένα σχόλιο επαληθευμένης σελίδας στη δημόσια ανάρτηση μιας άλλης σελίδας, μπορεί να εμφανίζεται υψηλότερα στην ενότητα σχολίων και να είναι ορατό στη ροή.

Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο δημιουργίας περιεχομένου από επαληθευμένες πηγές, θα ενημερώσουμε τις επόμενες λειτουργίες καθώς ενσωματώνονται στην πλατφόρμα.