Πολιτική απορρήτου

Με την πρόσβαση και την παραγγελία με το UXTheme, επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις

Με την πρόσβαση και την παραγγελία με το UXTheme, επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στους Όρους Χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Αυτοί οι όροι ισχύουν για ολόκληρο τον ιστότοπο και για οποιοδήποτε email ή άλλο είδος επικοινωνίας μεταξύ εσάς και του UXTheme. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η ομάδα UXTheme για τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απώλειας δεδομένων ή κέρδους, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης, των υλικών που αναφέρονται σε αυτό ιστοσελίδα, ακόμα κι αν η ομάδα του UXTheme ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Εάν η χρήση υλικών από αυτόν τον ιστότοπο έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη συντήρησης, επισκευής ή διόρθωσης εξοπλισμού ή δεδομένων, αναλαμβάνετε οποιοδήποτε κόστος. Το UXTheme δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της χρήσης των πόρων μας.

Αδεια

Με την αγορά ή τη λήψη πόρου ("αντικείμενο" ή "αρχείο") σας δίνεται άδεια χρήσης αυτών των αρχείων για συγκεκριμένες χρήσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η ιδιοκτησία παραμένει στο UXTheme και πρέπει να τηρείτε τους ακόλουθους όρους άδειας.

Ασφάλεια

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης έχει επισκεφθεί τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αλλαγές σχετικά με τους όρους

Εάν αλλάξουμε τους όρους χρήσης μας, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα. Στους εγγεγραμμένους χρήστες θα αποσταλεί ένα email που περιγράφει τις αλλαγές που έγιναν στους όρους χρήσης.