ניל הרן

קצין אסטרטגיה ראשי

ניל יגדיר את הכיוון של כענא ויפתח תוכניות למימוש היעדים העסקיים שלנו. תוכלו לעזור לנו לשמור על היתרון התחרותי שלנו ולהקצות משאבים כראוי.

חשיבה אסטרטגית היא המיומנות החשובה ביותר בתפקיד זה. עליו לדאוג גם למחקרי שוק, תפעול עסקי וניתוח ביכולות הארגוניות החזקות שלו.