ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക

    support@kaana.io
    contact@kaana.io
    press@kaana.io

    കാന പ്ലാറ്റ്ഫോം ലിമിറ്റഡ്

    45 ഫിറ്റ്‌സ്‌റോയ് സ്ട്രീറ്റ്, ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുക നാലാം നില, സിൽ‌വർ‌സ്ട്രീം ഹ House സ്, ലണ്ടൻ, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, W1T 6EB