Kaana Pay

Isang mas madaling paraan upang magbayad, araw-araw

Hindi ibebenta ng Kaana Pay ang iyong personal na impormasyon sa mga third party o ibahagi ang iyong kasaysayan sa transaksyon sa sinuman.

Ang mabilis, simpleng paraan upang magbayad sa mga app, sa web, at sa milyun-milyong mga tindahan, mabilis, simpleng paraan upang magbayad sa mga app, sa web, at sa milyun-milyong mga tindahan.

Ligtas, simple, at kapaki-pakinabang

Kaana Pay - Isang mas madaling paraan upang magbayad, araw-araw | Product Hunt